Цаг захиалгын систем
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнэ: Хурал болон уулзалтын өрөөний цаг захиалах процессыг хурдасгах, хялбаршуулах, цаг төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, хурал уулзалтын мэдээллийг оролцогчдод шуурхай хүргэх

Системийн хэрэглээ:
  • Хэрэглэгчдэд байгууллагын хурлын талаарх мэдээллийг системтэй хүргэх
  • Хурлын өрөөний төлөвлөх үйл явцыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх
  • Хурлын өрөөний цаг захиалгыг зохион байгуулалт, хяналт, үр ашгийг дээшлүүлэх
  • Хэрэглэгчийн оролцох хурлын талаар мэдээлэл, уулзалтын тэмдэглэл шуурхай хүргэх, цаг хугацааг хэмнэх

Системийн боломжууд:
  • Цаг захиалгын нэгдсэн систем
  • Хурлын өрөөний төлөв, мэдээлэл
  • Тухайн өдрийн болон долоо хоногийн төлөвлөлт
  • Тогтмол хурлуудыг оруулах
  • Интернет орчинд вебээр хандах
Хийсэн ажлуудаас

[:mn]Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”[:]

[:mn]NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем[:]

[:mn] Онлайн худалдан авалтын cиcтем [:]

[:mn]Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

[:mn]“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.[:]

[:mn]Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем[:]