Цаг захиалгын систем : Od Innovation LLC
Цаг захиалгын систем
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнэ: Хурал болон уулзалтын өрөөний цаг захиалах процессыг хурдасгах, хялбаршуулах, цаг төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, хурал уулзалтын мэдээллийг оролцогчдод шуурхай хүргэх

Системийн хэрэглээ:
  • Хэрэглэгчдэд байгууллагын хурлын талаарх мэдээллийг системтэй хүргэх
  • Хурлын өрөөний төлөвлөх үйл явцыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх
  • Хурлын өрөөний цаг захиалгыг зохион байгуулалт, хяналт, үр ашгийг дээшлүүлэх
  • Хэрэглэгчийн оролцох хурлын талаар мэдээлэл, уулзалтын тэмдэглэл шуурхай хүргэх, цаг хугацааг хэмнэх

Системийн боломжууд:
  • Цаг захиалгын нэгдсэн систем
  • Хурлын өрөөний төлөв, мэдээлэл
  • Тухайн өдрийн болон долоо хоногийн төлөвлөлт
  • Тогтмол хурлуудыг оруулах
  • Интернет орчинд вебээр хандах
Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем