Ентерпрайз програм хангамж : Od Innovation LLC
Ентерпрайз програм хангамж
Мэдээллийн технолoгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Өөрийн байгууллагад тохирсон энтерпрайз системийг сонгон худалдан авах, нэвтрүүлэх, улмаар үр шимийг нь хүртэхэд олон талын мэдээлэл, мэдлэг, туршлага шаардлагатай байдаг учир хэрэглээний програм хангамж худалдан авахаас эрс ялгаатай байдаг. Монгол Улсын хувьд зах зээлд байгаа энтерпрайз системүүд өндөр үнэтэй байдаг нь системийн борлуулалт, ашиглалтын цар хүрээнд нөлөөлдөг байна. Түүнчлэн энтерпрайз системийн оновчтой хэрэглээ нь дан ганц тохирсон систем байгаад зогсохгүй шаардлагатай сервер, техник хангамж, дэд бүтэц, зөвлөх үйлчилгээний компаниудын оролцоо чухал байдаг.
Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем