Мобайл програм хангамж : Od Innovation LLC
Мобайл програм хангамж
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх талаар Од Инновайшн ХХК нь өөрийн хэрэглэгчдэд олон төрлийн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж байна. Мэдээллийн технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон, мэргэшсэн мэргэжилтэн зөвлөхүүд тусгайлан боловсруулсан арга аргачлалын дагуу доорх чиглэлээр болон бусад мэдээллийн технологийн консалтинг, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг юм:
  • Одоогийн нөхцөл байдлыг нарийвчлан судлах.
  • Одоогийн үйл ажиллагааны доголдол, дутагдлыг илрүүлж шинжлэх.
  • Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хамгийн тохиромжтой шийдэл боловсруулах.
  • Боловсруулсан шийдлийг хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.
  • Цаашдын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.
Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем