Систем интеграц : Od Innovation LLC
Систем интеграц
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Таныг болон хайртай хүмүүсийн аюулгүй, тав тухтай бөгөөд сонирхолтой орчинд амьдрахад зориулан "Ухаалаг гэр" буюу гэрийн хяналт удирдлагын системийн цогц шийдлийг санал болгож байна. Гэр байгаа өөр хоорондоо ялгаатай бие даасан, дэд системүүдийг нэгдсэн нэг удирдлага хяналтад төвлөрүүлж, бие биетэйгээ уялдаа холбоотой, үр дүнтэй, хэмнэлттэй ажиллуулахад энэ системийн зорилго оршино.

Гэрийн автоматжуулалтын бүрдэл хэсэг:

 • Хэрэглэгчийн удирдлага
 • Удирдлагын процессор
 • Сүлжээ, кабел
 • Програм хангамж

Удирдах, хянах боломжтой дэд системүүд:

 • Дүрс дамжуулах систем
 • Дууны систем, гэрийн театрын дуу гаралтын систем
 • Домофон, нэвтрэх хяналтын систем
 • Гэрлийн автомат удирдлага
 • Моторт хөшигний удирдлага
 • Халаалт, хөргөлтийн системийн удирдлага
 • Галын болон хулгайн дохиоллын систем
 • Хяналтын камерын систем
 • Дотоод сүлжээ, утас, интернэт бусад дэд бүтэц
Ухаалаг гэрийн систем нь бүхэлдээ тусгай зориулалтын өндөр үнэтэй, тоног төхөөрөмж ашиглах, угсралт суурилуулалт нь нарийн төвөгтэй, тохируулга болон ашиглалтад мэргэжлийн хүмүүсийн оролцоо зайлшгүй шаарддаг гэсэн түгээмэл ойлголт байдаг нь буруу юм. Бид танд ганцхан удирдлагын процессорын тусламжтайгаар өөрийн ухаалаг утаснаасаа гэрийнхээ ихэнх цахилгаан төхөөрөмжүүдийг удирдах илүү хялбар боломжийг олгоно.

Гэрийн автоматжуулалтын системийн давуу тал:

 • ТАВ ТУХТАЙ БАЙДАЛ.
 • ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ
 • ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР БАЙДАЛ
 • АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 • УЯЛДАА ХОЛБОО
Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем