Мэдээллийн технологийн шийдлээр хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Мэдээллийн технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон, мэргэшсэн мэргэжилтэн зөвлөхүүд
Дэлгэрэнгүй
Систем интеграцчлал
Бие даасан олон тооны систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмж, сүлжээ дэд бүтцийн дэд хэсгүүд
Дэлгэрэнгүй
Ентерпрайз програм хангамж
Өөрийн байгууллагад тохирсон энтерпрайз системийг сонгон худалдан авах, нэвтрүүлэх, улмаар үр шим
Дэлгэрэнгүй
МОБАЙЛ ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
Бид харилцагч, үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан ухаалаг гар утас болон таблет
Дэлгэрэнгүй
Бүтээгдэхүүнүүд
Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем

Бидний тухай

Алсын хараа
Мэдээллийн технологийн шийдлээр хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх

Эрхэм зорилго
Ухаалаг төхөөрөмжинд зориулсан програм хангамжийн салбарт Монголын тэргүүлэгч, чиглүүлэгч компани болох

Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ
Систем интеграцчилал
Ентерпрайс болон мобайл програм хангамж

Бизнесийн хамтрагчид