Мэдээ мэдээлэл
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх

Энэхүү автоматуулалтын систем нь хүмүүсийн хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, цагийн менежмент, зохион байгууллалтыг сайжруулахад ихээхэн нөлөөлдөг. Тэгэхээр байгууллагын хурлын өрөөний автоматжуулалт гэж

Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем