Мэдээ мэдээлэл
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх

fdsfs Дэлхийн мянга мянган агуу компанийн захирлуудын ард шилдэг захирлын туслах ажиллаж байдаг. Харин шилдэг захирлууд ямар хүмүүсийг туслахаараа авдаг, тэдгээр

Захирал хүний ажлаа хэвийн чанартай сайн буюу хуулийн хэллэгээр зохих ёсоор гүйцэтгэхэд нь бүх талаар туслах үүрэгтэй маш хариуцлагатай ажил

Хийсэн ажлуудаас

Турк улсын “EMT Controls” компаний автоматжуулалтын системийн фрэймворк хөгжүүлэлт. Хөгжүүлсэн модулиуд “Bacnet”, “Modbus”, “Voip”, “Remote administration”

NFC дээр суурилсан ажилчдын хоолны газрын төлбөрийн систем

Онлайн худалдан авалтын cиcтем

Монголын анхны газрын гүний барилга угсралтын компани болох Говь Инфрастракчер Партнерс ХХК – н Монгол – Англи хэлний сонголт бүхий

“ITZone” компаний “GreenERP” байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн хүнийн нөөцийн модулийн гар утасны програм.

Телевиз, Вэб сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлүүд дээр рекламны захиалга хүлээн авах, тэдгээрийг мониторинг хийх, захиалагч, борлуулалтын ажилтан, мониторингын ажилчдын ажлын уялдааг хангасан байгууллагын дотоод систем